Wyceny

W naszym antykwariacie mogą Państwo zlecić dokonanie wyceny i opracowanie dzieł sztuki lub zbiorów (opis, wraz z analizą stylistyczną i formalną, datowanie, stan zachowania, proweniencja, bibliografia). Na życzenie sporządzimy również fotograficzną dokumentację obiektu .

Wykonujemy również wyceny dla firm i instytucji.


Koszt podstawowej wyceny to 3 % od wartości obiektu nie mniej jednak jak 100 zł.                                                                                                      

Jeżeli obiekt wymaga dodatkowych ekspertyz lub badań stanowi to koszt dodatkowy ale o ich konieczności i kosztach zawsze wcześniej informujemy zleceniodawcę i wykonujemy je dopiero po uzyskaniu jego zgody.