Usługi

 DOKUMENTY NA WYWÓZ DZIEŁ SZTUKI ZA GRANICĘ

Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z roku 2010 całkowicie zmieniła i uprościła zasady wywozu zabytków za granicę. Zgodnie z nią wywożąc większość zabytków z naszego kraju, nie trzeba uzyskać specjalnego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę. Obowiązek posiadania tego dokumentu został ograniczony jedynie do tych przedmiotów, które spełniają kryteria odpowiedniego wieku, jak i kwoty lub tylko wieku (dla niektórych kategorii przedmiotów). Wszystkie inne zabytki mogą być wywożone bez uzyskania pozwolenia. Jednak Służba Celna lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia tj. że jego wiek lub wartość nie przekracza ww. progów (np. ocena wskazująca czas powstania zabytku, wycena, faktura, wystawione przez wyspecjalizowane instytucje).

Antykwariat Garbary jako specjalistyczna jednostka handlowa przygotowuje i wystawia takie dokumenty na życzenie klienta.

 szczegółowe informacje i warunki wywozu dzieł sztuki i zabytków z Polski znajdą Państwo na stronie  Narodowego Instytutu Muzealnictwa i ochrony Zbiorów  

 KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

  Na życzenie klientów możemy zaproponować za pośrednictwem naszego antykwariatu przeprowadenie prac konserwatorskich dzieł sztuki, wykonanie badań technologicznych obrazów , wykonanie opinii i dokumentacji, oprawę prac.