Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANTYKWARIATU GARBARY www.antykwariatgarbary.pl”

TERMINY

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.antykwariatgarbary.pl. sprzedający za pośrednictwem internetu dzieła sztuki i antyki.

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji – liczony od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do wysłania zamówienia na wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Czas dostawy – liczony od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do dostarczenia zamówionego towaru Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 1.
Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.antykwariatgarbary.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.

 2. Przed dokonaniem zakupów Klient musi dokonać rejestracji podając wymagane dane.

 3. Klient składa zamówienie, wybierając obiekt który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „zamawiam”, a następnie podania swojego loginu i hasła.

 4. W trakcie składania zamówienia Klient:

  • dokonuje wyboru zamawianych obiektów

  • podaje adres dostawy

  • dokonuje wyboru formy dostawy

  • dokonuje wyboru formy płatności

  • podaje dane do faktury VAT (opcjonalnie).

 5. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.

 6. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

 8. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego w maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia.

 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.

§ 2.
Ceny towarów

 1. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

§ 3.
Koszty dostawy

 1. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.

2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się z antykwariatem, np. drogą mailową na adres antykwariatgarbary@wp.pl w celu ustalenia kosztów przesyłki. Koszt wysyłki zależny jest formy wysyłki, wagi, wielkości zamówionego produktu , kosztów ubezpieczenia oraz miejsca dostarczenia.

3.Dostawa towarów za granicę realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§ 4.
Formy płatności

 1. Sklep akceptuje płatność w formie przedpłaty i nie umożliwia dokonania zakupów za pobraniem.

 2. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać przelewem bankowym na konto w mBank nr: 96 1140 2004 0000 3102 4762 9304

 3. Sklep doręcza klientowi paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT.

§ 5.
Anulowanie zamówienia 1. Sklep może anulować zamówienie, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy.

 2. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.

§ 6.
Czas realizacji i czas dostawy zamówienia

 1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Pocztex

 2. Wysyłka towaru następuje w terminie do 3 dni roboczych . W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 17.00, czas realizacji jest liczony od dnia następnego.

 3. Czas dostawy zależy od standardów Poczty Polskiej.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia czasu dostawy wynikające z niedopatrzeń Poczty Polskiej.

5.Koszt odesłania Towaru przez Klienta, ponosi Klient.

§ 7.
Ochrona danych osobowych

 1. Antykwariat Garbary zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z regulaminem, wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.

 3. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sklep do niezbędnych kontaktów z Klientami w celu realizacji zamówień.

 4. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem.

§ 8.
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.